Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Blauwdruk Vastgoed met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Blauwdruk Vastgoed verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Blauwdruk Vastgoed worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Blauwdruk Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Blauwdruk Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Blauwdruk Vastgoed opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Blauwdruk Vastgoed alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Blauwdruk Vastgoed niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Blauwdruk Vastgoed worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Blauwdruk Vastgoed uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Blauwdruk Vastgoed worden onderhouden wordt afgewezen.